Проект Влез в час помага на отпаднали от училище да продължат образованието си
Проект Влез в час помага на отпаднали от училище да продължат образованието си / Дарик Габрово

 Изпълнението на  проект „Влез в час" стартира сдружение „Социален диалог 2001", съобщи на пресконференция днес Венелин Велчев, представител на неправителствената организация. Разработката е насочена  към мотивиране и подпомагане на младежи, отпаднали от училище, да завършат образованието си в самостоятелна форма на обучение.

В проекта са включени 25 млади хора, като 10 от тях са над 18 години и не са успели да завършат средно образование. Част от тях споделиха по време на пресконференцията, че са опитвали да се запишат в самостоятелна форма на обучение, но  не са получили съдействие при реализация на намеренията си. Надяват се, че ако са по-голяма група пречките ще отпаднат.

Обсъжда се възможността младежите да продължат образованието си в СОУ «Отец Паисий» и СОУ «Райчо Каролев», като предстоят разговори с ръководствата на учебните заведения. Предвижда се да бъдат проведени обучения за придобиване на социални умения, професионално ориентиране и кариерно консултиране. Ще се организира и превантивна кампания «Влез в час» в учебните заведения на областта, като в нея ще се включат предимно ученици, застрашени от отпадане.  

След стартиране на учебната година ще се открие консултативен кабинет. Предвидени са и три дневни занимания по алтернативни спортове в местността Узана. Продължителността на проекта е 7 месеца, а стойността 4 100 евро. Според Велчев срокът е кратък, но проектът цели преди всичко да мобилизира и мотивира отпадналите от училище да продължат, като те ще могат да разчитат на подкрепа и след това.

 Доброволците към сдружението също се ангажират да подпомагат обхванатите в разработката. Финансирането е по Програма „Младежта в действие".