1 април, Ден на отворените врати
1 април, Ден на отворените врати / музей Дом на хумора и сатирата
10:00 ч. Хуморът ни е световен, оркестърът - габровски
Добро утро и честит празник - Оркестър "Габрово"
Парк на смеха

10:30-18:00 ч. Селфи с усмивка пред кривите огледала
От нас - огледалата, от Вас - споделените снимки с усмивки
Фоайе партер 

10:30-12:30 ч. Първите 45
Видеозаписи от архива на Дома на хумора и сатирата
Фоайе пред Залата на жирафите

10:30-11:00 ч. Хитростта е изкуство, усмивката - магия! Кой ще почерпи?
Магично шоу на Quick Hands Junior
Зала 6

11:00-11:30 ч. Така се става габровец 
Скечове на Театрална школа към ДТ "Рачо Стоянов"-Габрово
Зала "Корените на габровския хумор"

11:30-12:00 ч. Готови за полет-2206 Габрово
Забавна игра за деца
Зала "Планета Габрово"

13:00-14:00 ч. Йога на смеха с клуб "Приятели" 
Зала на жирафите

14:30-15:30 ч. Каквото дядо направи-все е добре
Куклен театър с "Малка театрална компания"
Зала "Да живее карнавалът"

16:00-17:00 ч. Приемане на поздравления 
Директорски кабинет