/ iStock/Getty Images
Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, от 6 август е въведен режим на водоподаване на село Врабците.

Вода ще се подава от 17:00 часа до 09:00 часа през ден.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други различни от питейно - битови нужди.

Режим на водата в две габровски села

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат кварталите "Любово" и "Етъра", селата Поповци, Иванковци и Донино.

Във връзка с основния ремонт без вода от до 17:00 ч. ще останат кварталите "Гачевци", "Велчевци", "Чехлевци" и ул. "Урожай".
община Габрово