Фондация „Стойна Кръстанова и ЕМО „Етър предлагат ЮНЕСКО да обяви Стойна Кръстанова за  „Живо човешко съкровище
Фондация „Стойна Кръстанова и ЕМО „Етър предлагат ЮНЕСКО да обяви Стойна Кръстанова за „Живо човешко съкровище / netinfo

Стойна Кръстанова е едно живо човешко съкровище. 93-годишната жена повече от половин век е изучавала, популяризирала и върнала към живот стари текстилни, използвани от хората преди столетия, но забравени днес. Стойна Кръстанова е достигнала такова ниво в своето изкуство, че е трудно да го оцениш. Материални предмети, с втъкана в тях духовност.

Етнографски музей на открито „Етър" и фондация „Стойна Кръстанова" подемат инициативата ЮНЕСКО да обяви 93-годишната българка за „Живо човешко съкровище".

Процедурата е сложна, необходимо е да се преминат много етапи пред български и наднационални институции. Когато човек види изложбата „Възкресени тъкачни техники", която бе открита в ЕМО „Етър", изчезва всяко съмнение, че си заслужава тези стъпки да се извървят.

„Това е бутикова изложба, за ценители. Но дори хора, които не са изкушени от тъканите могат да видят тяхната стойност", каза доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър" при откриването на експозицията.

Изложбата, представена в ЕМО „Етър" е първата дейност на фондация „Стойна Кръстанова". Целта е да се покажат традициите на текстилното изкуство и неговото развитие в съвременността.

Защо изложбата е уникална? На основата на древните текстилни техники, които Стойна Кръстанова изучава и популяризира, тя създава съвременни предмети - такива каквито всяка жена би искала да притежава.

Една снимка в книга, показваща полуразрушена тъкан с коптска текстилна техника дава възможност на Стойна Кръстанова да върне към живот и този тип изкуство.

Стойна Кръстанова работи само с естествени материали. Докато екипите на ЕМО „Етър" и фондация „Стойна Кръстанова" подреждат изложбата, вятър нахлува през отворените прозорци и развява тъканите, подчертавайки още повече красотата им. Те започват да се движат плавно все едно са живи.

Няма съмнение, дали си заслужава човек да отдели време, за да види изложбата на Стойна Кръстанова в ЕМО „Етър". Въпросът е как да си тръгне, защото тъканите увличат, започваш да се вглеждаш в детайлите, откриваш нови и нови, а времето и пространството изчезват. Създавайки материална красота, Стойна Кръстанова помага на човешкия дух да се извиси.