Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи
Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи / Дарик Габрово, архив

 

За първи път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели, съобщават от офиса на НАП в Габрово.

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила  през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин сметка за изплатени суми, служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък, информират още от офиса на приходната агенция в Габрово.