Екоинспекцията ще оповестява превишението на озон
Екоинспекцията ще оповестява превишението на озон / netinfo

При превишаване прага на озон, Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново ще предоставя своевременна информация на обществеността. Допустимият праг е в рамките на 180 микрограма на куб.м. Информацията за оповестяване на населението ще съдържа данни за местоположението на района, където е регистрирано превишението на средночасовата норма за озон, съответната концентрация, отчетена от автоматичните устройства, както и деня и часа, в който е регистрирано превишението на нормите.

Чувствителни групи от населението към по-високи концентрации на озон в атмосферния въздух са децата, възрастни и болни от астма, както и хората с белодробни заболявания. В случай на регистриране на превишение на средночасовата норма, на засегнатото население се препоръчва да се избягва продължителният престой на открито, а занятията по физическо възпитание да се провеждат на закрито.

В района, контролиран от екоинспекцията, измервания в атмосферния въздух се извършват от автоматични измервателни станции в градовете Свищов и Горна Оряховица.