Общините от региона с общ туристически продукт
Общините от региона с общ туристически продукт / Община Севлиево

С общ представлителен щанд участваха общините Севлиево,  Габрово, Дряново и Трявна на престижното международно изложение по туризъм в Букурещ, Румъния. През последната година четирите общини следват общ план за развитие на региона като туристическа дестинация, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество, както и общо членство в европейската мрежа за развитие на туризма в регионите. 

Туроператори, хотелиери и стотици индивидуални посетители получиха рекламно-информационни материали на румънски език.

Северната ни съседка се е наложила през последните години като ключов пазар за българския туризъм и основен по отношение на краткосрочните пътувания до България.