Доц. д-р Светла Димитрова
Доц. д-р Светла Димитрова / Телевизия Загора
Пред телевизия Zagora NEWS доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър”, коментира, че включването на Габрово в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО е не само престиж, но и поет ангажимент за развитие.
 
„Мисля, че за самия град, а и за самия музей, ще бъде много полезно да се развиват занаятите, да се търси връзката с дизайна, с арт-занаятите. Габрово има едно голямо предимство, тъй като на територията на града се намират четири големи музейни институции, които работят самостоятелно. Освен ЕМО „Етър”, там е Националният музей на образованието, там е Домът на хумора и сатирата, там е и Регионалният исторически музей с много богати фондове. Преди няколко години бе открит и Интерактивен музей на индустрията.
 
Тази конкуренция, която съществува между музейните институции, се отразява много добре на работата. Всеки се стреми да покаже нещо добро, търси се и допирната точка, за да се работи заедно. На мен лично много ми допада тази творческа обстановка.”
 
Светла Димитрова подчерта, че хората, които ръководят тези институции са отворени да работят заедно. Тя заяви, че колкото повече си сътрудничат представителите на културната общност, толкова по-добри идеи се раждат и има възможност да бъдат реализирани.
 
Директорът на ЕМО „Етър” поясни, че мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО е създадена през 2004 година и има членове навсякъде по света.
 
„Тази мрежа дава възможност да видиш какво правят другите, да търсиш партньори и да експериментираш. Тези мрежи правят срещи, на които можеш да намериш партньор за всяка една своя инициатива. Мисля, че всички институции в Габрово ще се възползват максимално от това положение.”
 
Доц. д-р Светла Димитрова заяви, че на базата на членството на Габрово в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО може да се издигне статута на Международния панаир на традиционните занаяти, който се провежда всяка година през септември в ЕМО „Етър”.
 
„Занаятчиите, които гостуват на този Панаир дълго време са били от бившите социалистически страни. Тази година за първи път имаше гости от Южна Африка. Бяха много атрактивни, показаха занаяти, близки до нашите, но и с много разлики. Имаме и гост-занаятчия от Судан. Виждам, че интересът на публиката е много по-голям, ако има и чуждестранно участие.”
 
Доц. Светла Димитрова даде за пример доброто присъствие на занаятчийски стоки и произведения на изкуството от Азърбайджан, които се продават на българския пазар, тъй като цените им са достъпни да местните ценители.
 
Директорът на ЕМО „Етър” даде за пример и участието на доц. д-р Лейла Ахмед от Судан, която за втори път участва в Международния панаир на традиционните занаяти.
 
„Нейните глинени фигури наподобяват много неолитните. Височината им е от 20 до 30 сантиметра и украсата им изобразява душевното състояние на човека. Първата година бе почти невъзможно да бъдат продадени за цената от 60 до 90 лева. Но втората година, всичко се продаде. Хората бяха свикнали вече с цената и разбираха стойността на предлаганите издалия. Това е посоката, а включването на Габрово  в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО ще помогне да се развие. ”
 
Цялото интервю с доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър”, пред Zagora NEWS