вода
вода / ThinkStock/Getty Images

Поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и след получена заповед от „Бяла” ЕООД – гр. Севлиево, от 13.09.2017 г. се въвежда нов режим на водоподаване в селата, водоснабдявани от „Бяла” ЕООД – гр. Севлиево: Гъбене, Яворец, Камещица, Музга, Смиловци, Борско, Драгановци, Драгиевци, Новаковци.

Режим на водата в габровски села

Първи ден на получаване на вода бе 12.09.2017 г.

Вода ще се подава през два дни от 18:00 до 7:00 ч. на следващия ден. Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Въведоха режим на водата в община Севлиево