Снимка:
Снимка: / РБ Априлов Палаузов

В Регионалнабиблиотека „Априлов – Палаузов“ Габрово се проведе работна среща със секретари  и библиотекари от Габровска, Дряновска и Тревненска общини.

В първата част – обучителен семинар по направление „Библиотечни фондове и каталози – комплектуване, обработка, опазване” главният библиотекар и методист на РБ „Априлов – Палаузов“ Светла Лазарова запозна присъстващите с най-важните изисквания към работата на читалищните библиотекари, обобщи отчетите за 2018 г., коментира пропуски и грешки при попълване на бланките.

След това директорът на РБ „Априлов – Палаузов“ Савина Цонева представи презентация за работното посещение в провинция Баден – Вюртемберг, Германия по проект „Информацията преди всичко: из опита на немските публични библиотеки“.     

Беше представено и новото издание на РБ „Априлов – Палаузов” „В помощ на библиотекаря 2019: За библиотечни специалисти, работещи в общински и читалищни библиотеки“, което получиха всички присъстващи.

Изданието съдържа основните нормативни документи за дейността на обществените библиотеки, Етичен кодекс на библиотекарите в България, политика на комплектуване при непоискани дарения, политика по организация на механизма за обработване на личните данни и тяхната защита, методически указания, план/отчет на библиотеката и различни формуляри.