/ Деян Герговски
Нови светофарни уредби се изграждат в Габрово. Стойността им е 589 952 лв. Ремонтните дейности включват монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление. 
 
Улица „Д-р Илиев Детския“ в Габрово вече не е кратер до кратер (СНИМКИ)

Нови светофарни уредби ще има на кръстовищата между улиците: „Д-р Никола Василиади" – „Брянска"; „Юрий Венелин" – „Скобелевска" – „Брянска"; „Райчо Каролев" – „Юрий Венелин".
 
Кръстовищата на бул. „Васил Априлов" и ул. „Райчо Каролев" (на Козирката), както и на ул. „Юрий Венелин" и ул. „Априловска" (при новия и стар Баев мост) ще бъдат оборудвани с интелигентни системи за светофарно регулиране на трафика Siemens Sitraffic 1 Watt. 

Тази система включва светофарни секции Silux2 VLP, светофарен контролер Siemens Sitraffic SX, пешеходни звукови устройства за незрящи хора, видеодетектори за автоматично адаптивно управление на трафика - Siemens Sivicam.
 
„Умните“ системи за светофарно регулиране на трафика се реализират от „Сименс Мобилити“. Изпълнението на технологичната част е ангажимент на това дружество, а строително-монтажните работи, свързани с реализацията на обекта, ще са дело на „Дочев Инженеринг“ ЕООД.

Община Габрово кандидатства за ремонт на социалния дом в кв. „Маркотея“

Изпълнението на технологичната част е ангажимент на „Сименс Мобилити“ ЕООД, а строително-монтажните работи, свързани с реализацията на обекта, ще са дело на „Дочев Инженеринг“ ЕООД.
 
Договорът бе подписан от кмета на Габрово Таня Христова и управителите на „Сименс Мобилити“ ЕООД д-р Михаил Маргаритов и Милена Момерин в края на март тази година. 

Изграждането на нови светофарни уредби на пет от най-натоварените кръстовища в града вече е в ход. Подобряването на организацията на движение е част от дейностите по обекти от транспортната инфраструктура, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и съфинансирани от ЕС. 

Това е втори съвместен проект между „Сименс Мобилити“ ЕООД и община Габрово през последните месеци. В края на миналата година двете страни подписаха договор за внедряване на информационно-комуникационни технологии в градския транспорт на стойност 1,222 млн. лева.