Снимка:
Снимка: / Община Габрово кандидатства за ремонт на социалния дом в кв. „Маркотея“

С проект за подобряване на материалната база на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в кв. „Маркотея“ кандидатства Община Габрово пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Планираният бюджет за обекта е 29 971,50 лв. Необходимото собствено съфинансиране е 2 997,15 лв., а субсидията е в размер на 26 974,35 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е шест месеца.

Ремонтните работи включват частично обновяване на покрива и фасадите, монтиране на противообледителна инсталация, освежаване на стаите на потребителите, частичен ремонт на помещенията за персонала и санитарните възли, както и на вътрешните общи части.

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания се помещава в двуетажна сграда на бившата детска градина на ул. „Митко Палаузов“ № 19а. Институцията е единствена на областно ниво в осигуряването на грижа за хора с тежки увреждания на крайниците и процент трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова с капацитет от 36 места – за лица от цялата страна.

В периода 2009 – 2010 г. сградата бе основно ремонтирана и обновена с европейски средства по проект на Община Габрово. Това позволи услугата да бъде пребазирана от предишния си дом в кв. „Кряковци“ в подходящи и съвременни условия. Оттогава по материалната база не са извършвани значителни строително-ремонтни дейности.

Разглеждането и оценяването на проектите по Фонд „Социална закрила“ се извършва на конкурентен принцип в два етапа.