Община Габрово
Община Габрово / Участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ са цялостно преасфатирани

Цялостно преасфалтирани са най-проблемните участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ в Габрово. Паралелно с ремонтните работи по настилката бяха направени банкети и отводнителни канавки, а пътното платно беше почистено от земни маси.

Изпълнението на обекта е част от дейностите за ремонт и поддържане на уличната мрежа в град Габрово.

Община Габрово
Участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ са цялостно преасфатирани

Габрово
Участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ са цялостно преасфатирани