Снимка:
Снимка: / Музей Етър
Тридневна образователна програма „В света на Старопланинската архитектура” се проведе в „Етър”-а. В обучението, организирано от музея, сдружение „Мещра” и Камарата на архитектите в България, се включиха 38 души – архитекти, инженери, графични дизайнери, хора на изкуството –музикант и художник, студенти от страната и чужбина. Тази година акцент в образователната програма бе дървото, като материал за строителни дейности.
 
От лекцията на специалиста по работа с дърво Валентин Василев участниците получиха информация за спецификата при използването на този материал в бита на хората. Практическото обучение бе свързано с поставяне на крайно покритие върху предмети, направени от дърво. Използването на растителни и много рядко на животински продукти, вместо на химически лакове и бои, може да даде живот на предмета и да го съхрани много по-дълго. Валентин Василев представи лесен начин за приготвяне на такъв тип покритие. По думите му то не е токсично, подхранва дървото и не е по-скъпо от познатите химически продукти. 

Снимка:
Валентин Василев, майстор по дърводелство

Друг лектор – майсторът на суха каменна зидария Христо Тоцев, познат от предходни издания на образователната програма, е пример как един млад човек, усвоил определени знания и умения на хората от миналото, днес има професия с бъдеще. През първия ден от образователната програма „В света на старопланинската архитектура”, майстор Христо Тоцев изнесе лекция на тема „Каменната зидария и приложението й през Възраждането”. По-късно заведе участниците „на лов” за материал и показа как се гради суха каменна зидария. 

Христо Тоцев – майсторът на суха каменна зидария (СНИМКИ)

Снимка:
Музей Етър

Професионалните качества на Стефан Стефанов допринасят за запазване на културното богатство – това осъзнаха участниците в образователната програма, пред които той представи лекцията си „Специфики при реставрациите на църковни обекти”. 

Снимка:
Музей Етър

Дамла Ачар е архитект и работи за едни от най-големите културни ценности в турската столица Истамбул – националните дворци на султаните от ХІХ век, разположени край Босфора. Лекцията й предизвика очакван интерес. Арх. Дамла Ачар представи „Дървени конструктивни системи в Западна Анадола през ХІХ век”. 

Летните резиденции на султаните провокират интереса на арх. Дамла Ачар към дървения строителен материал

Снимка: Музей Етър
Арх. Дамла Ачар

Лекцията „Нематериално културно наследство“ на арх. Мирелла Кафкова бе изнесена в последния ден от образователната програма. 

Снимка:
В света на Старопланинската архитектура

Сред 38-те участници в образователната програма „В света на Старопланинската архитектура” бяха и няколко студенти от чуждестранни университети. Лиляна Попова и Константин Златаров се обучават в Англия, а Елена Стефанова в Шотландия. 

Снимка:
В света на Старопланинската архитектура

Един младеж, търсещ себе си като професионалист, се потопи във възрожденската атмосфера на музея „Етър”. Иван Димов е от София и определя себе си като „завършил архитектура”. Все още не казва, че е архитект, тъй като му престои да изгражда умения чрез натрупване на практически опит.
 
Младежът вярва, че съществува знание, забравено в съвременността, което е добре да бъде възстановено и популяризирано. Образователната програма „В света на Старопланинската архитектура”, реализирана от сдружение „Мещра”, Камарата на архитектите в България и музей „Етър” е един от пътищата за това.