15 комплексни разрешителни от началото на годината
15 комплексни разрешителни от началото на годината / netinfo
15 комплексни разрешителни са издадени до началото на юли на територията на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. 5 от тях са за инсталации в община Севлиево, 3 – за община Свищов, 2- в гр. В.Търново, 2 - за Горна Оряховица и по 1 за Габрово, Елена и община Павликени.

През периода инспекцията е представила в Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ 4 становища по постъпили заявления за издаване на комплексни разрешителни. Представени са и 7 становища по проекти на комплексни разрешителни. Преобладаващи са проектите за птицекомплекси и свинекомплекси.

Приключени са 24 проверки на 14 обекта. Дадени са 22 предписания. За неизпълнение на условия на комплексните разрешителни са съставени 3 акта и са издадени наказателни постановления.