Зарибяване
Зарибяване / Снимки: ПП „Българка“
15 000 малки балкански пъстърви са пуснати в планинските реки на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” – Лъгът и Природен парк „Българка“. Зарибителният материал бе осигурен от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. 

Пъстървата е 1.3 грама, тъй като по-малките рибки се адаптират много по-лесно и способността им да оцелеят в естествена среда е най-голяма. Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване без подпомагане на популацията чрез разселване, е застрашено.