/ iStock/Getty Images
В Добрич започва процедурата за прием на деца в детските ясли и градини за новата учебна 2022-2023 година, съобщават от общината.

Приемът е чрез система за електронно централизирано класиране.

Приетите деца ще могат да постъпят в яслите през септември и октомври, а в градините - през септември, посочват от общинската администрация.

Общинската мрежа от детски заведения в Добрич обхваща 11 целодневни детски градини с капацитет за около 2450 деца.

През тази учебна година в детските заведения се обучават 2147 деца в 87 групи. Изградената база дава възможност всяко дете в предучилищна възраст в Добрич да посещава детска градина в района по местоживеене на неговото семейство.

Всички детски градини имат собствени сгради с добра материална база за обучение и възпитание, посочват от Общината.
БТА