/ БТА
Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия ще има на територията на Добрич на предстоящите избори за народни представители на 11 юли.

Тя е образувана със заповед на кмета на града.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.

То трябва да бъде подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич.

Необходимо е да се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Срокът за подаване на такива заявления е до 5 юли.
 
Информационна агенция Фокус