Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общинският съвет на Добрич провежда редовно заседание. 30 точки включва дневният ред.
 
Администрацията предлага въвеждане на нови такси за ползване на общинските детски заведения - за деца, които не ги посещават редовно или са с адресна регистрация, различна от Добрич. Въвежда се и предоставяне на услуга почасово гледане за желаещите.
 
На второ място съветниците ще разгледат новата наредба за движение, в която вече са въведени норми за контрол върху неправилното паркиране - чрез скоби и специализиран автомобил за репатриране.  
 
На сесията ще бъдат представени финансово - икономическите резултати и годишните отчети за 2017 г. на редица общински дружества – ДКЦ-2; ЦПЗ „Д-р П. Станчев“; Жилфонд; Столове; Автобусен, Тролейбусен и Градски транспорт, и ПФК Добруджа.
 
Предстои още да се одобрят разходите за командировки на кмета и председателя на Съвета, както и да се разгледат отчетите за дейността през 2017 г. на четири читалища, функциониращи в Добрич – „Й. Йовков“, „Пробуда“, „Романо дром“ и „Мевляна“.
 
Съветниците ще трябва да приемат Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето; актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги. Подготвен за гласуване е и новият Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич.