СОУ Димитър Талев стартира нов международен проект
СОУ Димитър Талев стартира нов международен проект / Община Добрич - архив

СОУ „Димитър Талев“ започва работа по нов двугодишен международен проект –„Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и културна среда“, информираха от училището.

В дейностите по него ще си партнират 7 организации и институции - Асоциацията на родителите към Селскостопанското средно училище в гр.Фалтичени, Румъния, Училищният инспекторатв гр.Сучава, Румъния, Професионалното  училище в гр.Целе, Словения, Средното професионално училище за управление на хотели и туризма от гр.Гюнен, Турция, Училището  за възрастни в гр.Хихон, Испания, Асоциацията за обществено здравеопазване и образованиеот гр. Падуа, Италия и Училищното настоятелство към СОУ „Димитър Талев“ в Добрич.

С работата по проекта се цели да се оптимизира  вътрешната и междукултурната комуникация между партньорите, да се обменят добри практики за управление на конфликтите в участващите страни, да се подобрят уменията за  управление на комуникацията и за медиация на конфликтите от участниците, както и да се адаптират практиките за медиация на конфликтите към социокултурните потребности на партньорите.

Финансирането на дейностите и мобилностите се осигурява от програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Грюндвиг“ на Центъра за развитие на човешките ресурси към Европейската комисия. Проектът е предназначен за възрастни учащи, които желаят да развият уменията си за решаване на конфликтни ситуации - учители, родители, инструктори, психолози, педагогически съветници.

Страните партньори целят постигането на конкретни резултати и издаването на определени продукти - ще бъде формирана група от медиатори с развити умения за уреждане на конфликти, ще се  издаде книжка с техники за медиация и програма  за обучение  на бъдещи медиатори. Училищното настоятелство на СОУ „Димитър Талев“ ще организира тематичен семинар с участие на експерти в представянето на медиаторски стратегии за решаване  на конфликти и работилница „Медиация и решаване на конфликти“ за разкриване на най-съществената част от медиацията и техниките за решаване на конфликтите.