Рекордна за последните 10 години численост на зимуващи гъски отчете преброяването
Рекордна за последните 10 години численост на зимуващи гъски отчете преброяването / БДЗП

 

Почти цялата световна популация на червеногушата гъска зимува в Крайбрежна Добруджа – това показват резултатите от среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България. Преброяването се проведе от 11 до 13 януари и беше координирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Над 200 души, организирани в повече от 40 екипа, отчетоха рекордна за последните 10 години численост на зимуващите гъски - около 50 000 червеногуши и около 400 000 големи белочели гъски.

Според д-р Николай Петков, ръководител на международната група за опазване на червеногушата гъска, оценената численост на вида се равнява на близо 100 % от всички птици от вида, срещащи се в целия свят. Резултати от съседна Румъния показват, че там са регистрирани едва около 800 птици. Замръзналите водоеми и обилните снеговалежи на север от границата вероятно са принудили гъските да се концентрират в традиционното си убежище в Крайбрежна Добруджа в търсене на храна.