Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общински съвет Добрич провежда редовно заседание от 9.00 часа. Кратка сесия с 14 докладни записки имат през октомври съветниците. В края й е предвидено да се разгледа декларация във връзка с доклада за ОВОС на фирма „Русгеоком БГ” АД, касаещи находище Спасово, блок Добрич.

В дневния ред са включени докладни за отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2017-2018 година; одобряване на разходите за командировки на кмета и председателя на Общински съвет за периода от 1 юли до 30 септември 2017 година; определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз; промяна в състава на комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност и в Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.
 
Сред точките, касаещи разпореждане с общинска собственост, има за прекратяване на съсобственост в хотел “България”; отдаване под наем на магазин в халите и помещение в Корпус 3; както и прекратяване на концесия на „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” от АЕМО „Стария Добрич", поради неизпълнение на договорните задължения от ЕТ „Спецов – Георги Спецов”.