Районен съд - Балчик организира „Дни на медиацията“
Районен съд - Балчик организира „Дни на медиацията“ / Sofia Photo Agency, архив

Районен съд – Балчик обявява „Дни на медиацията“ на 23, 24 и 25 септември, които ще се проведат в Съдебна палата от 9.00 ч. до 15.00 часа. Специално обучен служител ще приема потребителите на съдебни услуги в кабинет №206, на втория етаж и ще отговаря на питания относно възможностите за приложение на медиацията към съдебен спор.
Инициативата се организира в навечерието на „Деня на отворени врати“, който ще се състои на 30 септември.

Районен съд – Балчик е насрочил за 14 септември от 16.00 ч. и 18.00 ч., срещи с обществеността съответно в селата Сенокос и Соколово на тема „Медиацията и възможностите, които тя предлага“.

На 16 септември от 16.00 ч. и 17.30 ч. такива срещи ще се проведат и в селата Гурково и Царичино. Предмет на обсъждане ще бъде приложимостта на медиацията по въпросите на родителската отговорност, издръжката на децата, по въпросите за делба на наследствени имоти, договорните отношения и тяхното неизпълнение, както и относно конфликтни съседни/роднински отношения.

С тези дейности Районен съд - Балчик си поставя за цел да предостави на гражданите необходимата информация и те да бъдат насърчени да ползват медиацията като начин за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.

Медиация е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните, които осъзнават и отчитат най-пълно интересите си, те спестяват време, пари и емоции. Всяко споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районния съд. Ако медиацията се постигне по време на висящ съдебен спор, съдът връща ½ от внесената държавна такса.