Районен съд-Балчик очаква въпроси за медиацията
Районен съд-Балчик очаква въпроси за медиацията / Дарик Добрич

Районен съд-Балчик очаква въпроси на потребителите на съдебни услуги за медиацията. Инициативата се осъществява в рамките на програма „Спогодби”, по която съдът работи от началото на миналата година. Целта е гражданите да получат необходимата информация и да бъдат насърчени да ползват медиацията като начин за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.

Услугата „Медиаторът отговаря” се предоставя чрез интернет страницата на Районен съд-Балчик. Тя може да бъде намерена в опцията програма „Спогодби” в основното меню на интернет страницата или директно на адрес: http://rsbalchik.info/mediation/mediation_top.html.

Гражданите могат да поставят свой въпрос в рубриката „Въпроси към медиатора”. Отговорът ще бъде публикуван своевременно в съседната рубрика „Медиаторът отговаря” или ще бъде изпратен на посочен от питащия електронен адрес, при изрично негово искане да не бъде публикуван на интернет страницата на съда.

В рубриката програма „Спогодби” е предоставена кратка информация за целта и стъпките в осъществяването й, за участниците в програмата и за същността на медиацията. Това е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Те контролират всеки етап от спора, като осъзнават и отчитат най-пълно интересите си, спестяват време, пари и емоции.

При успешна медиация, постигнатото споразумение между страните може да бъде одобрено от съда. Ако това се случи по време на висящ съдебен спор, съдът връща ½ от внесената Държавна такса. При непостигане на споразумение между страните, делото в съда продължава, като по никакъв начин не се засягат правата и интересите на страните.