/ ThinkStock/Getty Images
Дините и пъпешите в област Добрич са почти обрани. От общо засадени с дини 9943 дка, остава да се приберат плодовете от 200 дка. Над 17 500 тона са отгледаните в региона дини, а средният добив от декар е 1798 килограма.

Приключва брането на пъпеши, от общо 2940 декара не са обрани само 20. В региона са произведени 3084 тона пъпеши, средният добив е 1056 кг. Най-много дини и пъпеши се отглеждат в общините Балчик и Шабла.