Преобразуват ВУМК във Висше училище по мениджмънт

Преобразуват ВУМК във Висше училище по мениджмънт
Преобразуват ВУМК във Висше училище по мениджмънт / Дарик Добрич

Правителството прие днес решения, с които ще предложи на Народното събрание да преобразува в специализирани висши училища четири колежа по искане на академичните им ръководства и след положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. Сред тях е Международният колеж /ВУМК/ - Добрич.

Той ще стане специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. В него ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика” и „Туризъм” за придобиване на степен „бакалавър“ и „магистър“. Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно училище. В структурата му ще бъде запазен колежът в Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър“.