Голяма заседателна зала Община Добрич
Голяма заседателна зала Община Добрич / Дарик Добрич
Общински съвет Добрич провежда последното си за годината редовно заседание. Най-важните точки са в началото на дневния ред. Ще бъде предложена актуализация на бюджета за 2017-а.

Предстои съветниците да разгледат изработената план-сметка за 2018 г. за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване.
 
Като трета точка в дневния ред ще бъде обсъдено предложение на кмета Йордан Йорданов за промяна на целта на разходване на средства, които изтегли Общината с дългосрочен дълг. Част от дълга – 600 000 лева, бяха предназначени за изграждане на система за видеонаблюдение в Добрич, но сега кметът предлага парите да се насочат за реконструкция на тротоари.

Мотивите му са належащата необходимост от ремонти на пешеходните участъци по улиците и по-големият обществен ефект, който ще има разходването на средствата по този начин. Йорданов припомня, че липсата на ресурс в хазната за реконструкция на пътната мрежа е вследствие от наложените финансови корекции по реализирани в предходен етап европейски проекти в Добрич.
 
Предстои в сесията съветниците да разгледат още приключването на ликвидацията на "Комуналефект“, което бе преобразувано в общинско предприятие „Комуналстрой“.
 
Днешното заседание се състои само от 11 докладни, като след него е предвиден коледен коктейл за добричките общински съветници.