Подписват анекс към договора за изграждане на депото в Стожер
Подписват анекс към договора за изграждане на депото в Стожер / DarikNews.bg, архив

Кметът на Добрич Детелина Николова ще подпише днес в Министерството на околната среда и водите анекс към Договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”.

 

С подписването на този анекс отпада необходимостта общините от региона да създават ново Сдружение, регистрирано по Закона за управление на отпадъците. Съществуващото към момента Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Управление на отпадъците – Регион Добрич“ ще продължи да съществува и да изпълнява своите ангажименти като партньор по проекта до 31.12.2014 г. – срокът, определен за въвеждане в експлоатация на всички елементи на регионалната система за управление на отпадъците в нашия регион.