Пет държавни сгради в Добрич са обследвани за енергийна ефективност
Пет държавни сгради в Добрич са обследвани за енергийна ефективност / netinfo

Областна администрация – Добрич, е провела енергийно обследване на 5 сгради държавна собственост, за които в следващите години ще се търсят възможности за изпълнение на предписаните мерки. Това съобщи областният управител Детелина Николова по време на среща с представители на медиите. Обследванията са направени по Закона за енергийната ефективност, който изисква всички сгради за обществено ползване да бъдат сертифицирани за енергийна ефективност.

Николова отбеляза, че за пореден път администрацията е одобрена по програмата „Старт в кариерата", по която в момента в екипа работят млади хора.

Сред акцентите, които Детелина Николова постави на вниманието на медиите в кратка ретроспекция на отиващата си година, бе туризмът, който е един от структуроопределящите отрасли за област Добрич. „Благодарение на ефективното управление на ресурса, с който разполага Областна администрация като второстепенен разпоредител, успяхме съвместно с Областния съвет на БЧК, да реализираме водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове, към които има интерес, докато в областите Бургас и Варна, не успяха навсякъде да създадат условия за безопасност" - отчете Николова и добави, че е участвала в работната група, изработила новите правила за стопанисване на плажовете с цел предоставяне на по-качествена и по-достъпна услуга за туристите.