/ iStock/Getty Images
"След обновяване пазарът в Добрич ще стане втори градски център с площадни пространства, открита сцена за събития, заведения за хранене и много места за почивка". Това заяви на пресконференция архитект Иво Пантелеев от екипа на проекта на столично архитектурно бюро, спечелил първа награда в конкурс на Общината.

"Новото архитектурно решение предвижда Централният пазар за земеделски продукти да разполага с около 8000 квадратни метра площ, от които 2000 ще бъдат покрити със сглобяема стоманена конструкция. В зоната за търговия ще има 116 щанда и десет павилиона, в които с преградни стени ще бъдат устроени различен брой магазини", поясни архитект Пантелеев.

Изложението „Вкусът на Добруджа” събира производители в Добрич

"Фонтан на един от площадите ще разхлажда в летните жеги, а на друг ще има чешма с голямо корито за изстудяване на продукти
. Проектът осигурява и нови 46 паркоместа, с които общият брой на местата, където търговци и посетители ще могат да оставят автомобилите си, ще нарастне до 150.

Пазарът вечер ще може да се затваря, така че земеделските производители и търговците да бъдат сигурни за стоката си. Общината ще търси финансиране по европейски програми за строителните работи", каза заместник-кметът по устройство на територията Пенчо Керванов.
БТА