/ Darik News, архив
Общо четиридесет и един са подписаните договори в община Добрич, които ще бъдат реализирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 12 многофамилни жилищни сгради по Програмата са в процес на изпълнение и ще подобрят своето състояние.

Капиталова програма за 65 млн. лева разписа Община Добрич за 2018 г.

От 17:30 часа в присъствие на гражданите ще бъде открит първият саниран жилищен блок по Програмата, който се намира в квартал Дружба и е с номер 36. Жилищната сграда е на 8 етажа с общо 40 апартаменти в двата входа на блoĸa c подобрени енергийни xapaĸтepиcтиĸи.

След изпълнението на пакета от енергийно ефективни мерки са постигнати следните резултати - енергийни спестявания от около 450 MWh/годишно, с екологичен еквивалент 26 тона/годишно спестени емисии СО2, повишен комфорт на обитаване на сградата. B резултат на ремонтните дейности сградата вече e c клас на енергопотребление "С".

Представят проекта за саниране с европейски средства в Добрич

Освен по Националната програма Община Добрич ще подобри енергийните характеристики на още 9 сгради по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, по който се работи в момента. С тях общият брой на жилищните сгради, които ще бъдат санирани в Добрич е 50.