Община Добрич
Община Добрич / Дарик Добрич

Проектът „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ ще бъде представен официално от 11:00 часа в бизнес залата в сградата на Общината.

Това ще бъде първото публично събитие във връзка с реализирането на проекта. Той е част от Инвестиционната програма на Община град Добрич и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на срещата ще бъдат представени параметрите на договора за безвъзмездна финансова помощ - целите, дейностите и очакваните резултати за гражданите.

След събитието ще бъде направена символична церемония „първа копка“ до жилищната сграда с адрес ул. „Кирил и Методий“ 8.