Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общинският съвет на Добрич се събира в 9.00 ч. на последното си редовно заседание преди лятната ваканция. Както обичайно през месец юли ще бъдат разгледани отчети: за дейността на Съвета и изпълнението на решенията му от администрацията за първото шестмесечие; както и на разходите за командировки на кмета и председателя на ОбС.
 
Ще бъда направена актуализация на Бюджет‘2018, както и на Програмата за развитие на туризма за т.г. Кметът ще предложи годишен отчет за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори за 2017 година.
 
Съветниците ще разискват редица продажби, отдаване под наем и други действия с общински имоти, както и промени в общия устройствен план.
 
В края на сесията предстоят докладни за одобрение на кандидатстване с проект за изграждане на достъпна среда на стадион „Дружба“ към Програма „Красива България“; както и избор на 23-ма съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич за мандат 2019-2023 година.