/ iStock/Getty Images
Определен е концесионер на морски плаж „Кранево - север", община Балчик, област Добрич.

След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Албена" АД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 6 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 6 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Определиха концесионери на плажовете „Каварна”, „Сахара 1” и „Панорама - юг“

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,80 на сто без ДДС.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 50 555 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 301 470 лв. с ДДС.