Обучение по валидиране провеждат във ВУМК
Обучение по валидиране провеждат във ВУМК / Дарик Добрич - архив

От днес до 28 април ВУМК е домакин на пилотно обучение по валидиране в рамките на проект „Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU).Обучението е нaсочено към представители на центрове за професионално обучение и заинтересовани институции от България, Румъния и Турция. Участие в него ще вземат представители на НАПОО, РИО Варна, ТПП-Добрич и Варна, центрове за професионално обучение от цялата страна, специалисти от Румъния и Турция.

По време на форума ще бъдат дискутирани темите за  валидиране на неформалното и самостоятелно учене през призмата на европейските и националните измерения, практическите аспекти на валидирането, възможностите за наемане на чужденци, достъп до пазара на труда и признаване на квалификации, придобити извън Европейския съюз. Ще бъде представена датската система за валидиране на компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите от специалисти от Центъа за продължаващо обучение на възрастни в Копенхаген и Колежа по туризъм в Копенхаген, Дания