Обстановката в резервата “Сребърна” е спокойна
Обстановката в резервата “Сребърна” е спокойна / netinfo

Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа в резервата “Сребърна”се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици, съобщиха от еко-инспекцията в Русе. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение от никакви видове.

Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея  се скупчват ята от ням лебед, обикновена лиска , по-малък брой зеленоглави патици  и зимни бърнета. Поради тихото време и ниските температури през последните денонощия ледената покривка е относително равномерна. Нивото на езерото при южния шлюз на захранващия канал е 230 см, а температурата на водата под леда – 4ºС.

От РИОСВ не  препоръчват извършването на спортен риболов и навлизане по леда в езерото поради опасност от пропадане в ледените води.