/ Дарик Добрич
102% е изпълнението на собствените приходи на Община град Добрич месец преди края на календарната година, отчете финансовият зам.-кмет Елка Димова. Събрани са 21.7 млн.лева в хазната.
 
Данъчните приходи в Община Добрич са 7.7 млн.лева и са изпълнени на 102.9%. "Резултатите се дължат на добра събираемост. Знаем, че плащането на данъци не е приятно, стараем се да го направим поне лесно“, каза тя и уточни, че явно администрацията намира добри начини да достига до платците.

Неданъчните приходи са 3 млн.лева и отбелязват преизпълнение с 16%. Това са предимно средства от продажба на земя, отбеляза Димова – големият дял е от два имота, върху единия от които вече е построена фабрика, а на другия ще има голям жилищен комплекс.

Общината ще продължи с политиката си да предлага терени на инвеститори, които да ги развиват добре и с това да допринесат ползи за гражданите и за качеството на живот в града, коментира зам.-кметът. „Това е възможният начин за управление на тези имоти, така че те да носят приходи за хазната и занапред“, добави тя.
 
Приходите от такса смет към момента са 5.2 млн.лева и са събрани на 96%, като се счита, че през декември има потенциал да се изпълни плана. Елка Димова отбеляза също, че всяка година кметският екип завишава очакваните приходи и ги постига, дори ги преизпълнява.