Община Добричка
Община Добричка / Дарик Добрич
Община Добричка стартира работа по проект, наречен "Хършова-Добричка,заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”. Той се финансира от трансграничната програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България, като водещ партньор е румънската община Хършова.
 
Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческата област, в която съществуват двете нации - Румъния и България.
 
Общата стойност на проекта е 1 477 350 евро.
 
Дейностите ще се изпълняват на територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния. Предвижда се модернизиране на две читалища на територията на община Добричка - НЧ "Нов живот - 1941 г.“ в с. Черна и на НЧ „Светлина - 1940“ в с. Ловчанци. Сградите им ще бъдат ремонтирани и ще бъде осигурено ново обзавеждане и оборудване.

Друга цел на проекта е превръщането на фолклорния фестивал "Песни и танци от слънчева Добруджа" в с. Дебрене в трансграничен.

В Хършова ще бъде модернизиран дом на културата и ще се организира трансграничен фестивал "Добруджа с елек и престилка".
 
По проекта ще се разработи обща стратегия за повишаване на стойността на културното наследство и ще се организира обучение в областта на културния туризъм.
 
Дейностите ще се реализират за период от 36 месеца, до септември 2021 г.