/ netinfo
През следващата една година Община Добрич ще извърши мащабни ремонти на инфраструктурата в централна градска част и по кварталите. Средствата се осигуряват от собствени активи и от европейски програми, които предоставят безвъзмездна помощ.

В момента в Добрич се изпълнява воден проект, който е най-мащабния за последните 20 години и ще създаде условия за решаване на проблема, свързан с остарялата и амортизирана подземна инфраструктура в града, припомнят от кметството.

При приключване на дейностите по водния проект ще започват възстановяването на улиците с преасфалтиране. За ремонт на уличната мрежа градът е разделен на три района и ще се сключат договори с отделни изпълнители.

Вече започнаха аварийни ремонтни дейности с изкърпване на компрометирани участъци със студен и топъл асфалт, което е възложено на Общинското предприятие „Комуналстрой“, информират още от кметството. При подходящи метеорологични условия предстои и ремонт на уличната мрежа и тротоарите, за което ще бъдат инвестирани 3 милиона лева от бюджета на Община Добрич.

Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще се извършат дейности по рехабилитация на бул. „Добричка епопея“ и ул. „Панайот Хитов” и на светофарни уредби. По същата програма ще бъдат рехабилитирани други 7 основни улици, сред които „Кирил и Методий”.

Към настоящия момент улица „Никола Петков” и бул. „Добруджа” към кв. „Рилци” ще бъдат само изкърпени, защото тази година предстои цялостна рехабилитация в рамките на трансграничния проект с румънската община Меджидия.

Проектът ще разполага с общ бюджет от 8 милиона евро. По този партньорски проект тази седмица стартират процедурите и се очаква до 2 месеца да има избрани изпълнители.