Новият ръководител на прокуратурата в Генерал Тошево е Йорданка Чанева
Новият ръководител на прокуратурата в Генерал Тошево е Йорданка Чанева / Sofia Photo Agency, архив

Прокурор Йорданка Чанева бе избрана от Висшия съдебен съвет за административен ръководител на Районната прокуратура в Генерал Тошево. За нея гласуваха 20 членове на съвета със  „за”,един се въздържа и нито един не гласува „против“.

Тя има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и цялата й кариера е преминала в Районната прокуратура, която днес оглави. От юни 2014 г. е повишена в ранг „прокурор в Апелативна прокуратура“.

Нейни приоритети като районен прокурор ще бъдат повишаване ефективността на прокурорската дейност чрез подобряване на качеството на изготвяните прокурорски актове, предотвратяване  връщането на дела от съда и постановяването на оправдателни присъди, активно наблюдение на неприведени в изпълнение влезли в сила присъди, повишаване на професионалната компетентност на прокурорите и съдебните служители и подобряване  публичната дейност на прокуратурата.