Църквата в Нова Камена
Църквата в Нова Камена / община Тервел
Новата църква в село Нова Камена ще бъде осветена на 8 септември, съобщават от община Тервел.

Селото отдавна няма църква. Има опити на населението през годините да преустройва малки сгради , които да ползва като храм. Така се е случило със сградата на бившата детска градина и с малка постройка, разположена в гробищния парк. Името на храма неизменно е било „Рождество Богородично“. Това име носи и новопостроената църква.

Желанието на хората от селото да имат свой църковен храм датира от много години. През 2015 г. Община Тервел възложи изготвяне на технически проект за нов църковен храм.

Визуализацията на сградата бе представена пред  населението през юни 2015 г., по време на тържеството за откриване на  центъра  за социални услуги в селото. През 2016 г. техническият проект бе одобрен и получи разрешение за строеж. Архитектът, изготвил проекта на сградата в част „Архитектура“, е Сергей Михайлович Киорогло. Конструктор е инж. Младен Върбанов от Каварна.

Сградата е със застроена площ от 116 кв.м. Залата е 86 кв. м., има емпория (балкон) за църковен хор. Притворът е отворен, вграден в основната конструкция на сградата чрез арки .
 
Изпълнението започна в началото на 2017 г., когато в капиталовата програма на общината бе включен като нов обект храмът в с.Нова Камена. За трите поредни години общината задели общо 123 хил. лева. Други 15 хиляди бяха събрани от дарители.
 
Имената на дарителите за изграждането на храма ще бъдат съхранени в паметната книга, която ще бъде поставена в залата.
               
Храмът ще бъде осветен от Доростолския  Митрополит Амвросий.