НАП: Възстановете здравните си права до края на декември!
НАП: Възстановете здравните си права до края на декември! / Дарик Добрич

От началото на годината над 27 хиляди добруджанци са проверили и/или искали справки за своя здравен статус в местния офис на НАП, като само през месец ноември това са направили 3092-ма. От НАП Добрич съветват лицата с прекъснат здравен статус да го възстановят по възможност до края на годината, тъй като от първи януари 2016 година правилата се променят. След 1 януари 2016 г., съгласно промяна в Закона за здравното осигуряване,  прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите вече ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега – три години.

Ако гражданин, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е заплатил повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца) пожелае през декември 2015 г. да ги възстанови, трябва да плати всички дължими осигурителни вноски за периодот 36 месеца. В случай, че същият пожелае да възстанови здравноосигурителните си права от началото на 2016 г., ще трябва да плати вноските за период  60 месеца.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права, уточняват от НАП Добрич. Данъчните напомнят още, че няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка. Това става, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.  До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. – за период от 60 месеца. При наличие на други неплатени задължения за здравно осигуряване, лицата трябва задължително в деня на плащане да подадат заявление по образец, в което да опишат месеците  или периода на вноските. Заявлението не се прилага за бъдещи периоди и не може да бъде оттегляно.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.

Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, клиентите на НАП могат да получат в офиса на Агенцията и на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.