Искат възобновяване на дейността на Съвета за децентрализация
Искат възобновяване на дейността на Съвета за децентрализация / Дарик Добрич

Съветът за децентрализация да бъде възобновен. Това ще поискат да бъде утвърдено идната седмица с решение на Министерски съвет от Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/. Управителният съвет на структурата провежда днес в Добрич свое заседание. Председателят му Тодор Попов посочи през медиите, че се надяват този нов Съвет, който ще заработи след 8-годишно прекъсване, наистина да решава проблеми, а не да пише само стратегии, и обеща ако дейността му е безсмислена сдружението да изтегля от участие своите представители.

Повече пари за местната власт ще поискат в бюджет‘2014 от НСОРБ. Попов коментира вече направената актуализация на бюджет‘2013 с оценката, че е добре държавата да се разплати с бизнеса, но трябва да се мисли и за общините, защото те ще бъдат във все по-затруднено положение, което може да доведе до спиране на услуги.

От УС припомниха, че от 5 години не са преизчислявани финансите за държавно делегираните дейности и се налага заради инфлацията и нарастването на цените, местните власти да дофинансират услугите. Децентрализацията означава и повече свобода при вземане на структурни решения в регионите, посочиха още общинарите.

Един от големите проблеми за местната власт, който чака решение от централната, е помощта при съфинансирането на проектите по европейски програми, каза кметът на Добрич Детелина Николова. Кметовете отчетоха, че в момента управляват 5-6 милиарда лева по тези проекти.

Отделно, от общините поискаха да се промени момент от Закона за устройство на територията, който прехвърля правомощията по издаване на документи за строителство на обекти на стойност над 10 млн.лева от общините на МРРБ. Това е неприемливо, според кметовете, защото става дума главно за обекти, които се изграждат основно по европейски програми - депа, водни съоръжения. Градоначалниците се надяват също да се постигне съгласие по проблема с ДДС-то по проектите за водните сектори, защото иначе те няма да могат да стартират.