/ iStock/Getty Images
"Всички документи по проекта за ремонт на центъра на Добрич от 2010-2011 година вече са в Европейската прокуратура (ЕППО)", потвърди кметът на града, Йордан Йорданов.

В официалната си фейсбук страница той публикува потвърждение от ЕППО, че изпратеният от Община Добрич сигнал е получен и ще бъде разгледан. Това обаче не означава, че е започнато или ще започне разследване, гласи потвърждението.

Община Добрич проектира нов градски център

"Общината вече работи по задание за изграждане на нова пешеходна зона и, ако всичко върви по план, то ще е готово през първото тримесечие на 2022 година", допълни за Йорданов.

Частични ремонтни дейности биха могли да започнат към края на идната година или най-късно в началото на 2023 г. Той увери, че настилката ще отговаря на европейските стандарти и ще бъде с дебелина от минимум осем см. Проблемът с отводняването ще бъде решен с реденето на съответната настилка върху пясъчна основа, която ще играе ролята на дренаж.

По думите на градоначалника, това е най-модерното и добро решение за големи площи. Йорданов обясни, че Общината всячески се опитва да поддържа центъра в добро състояние, но резервни плочи няма никъде.

Португалската фабрика, изработила изпочупените клинкерни плочи, е произвела количество единствено за нуждите на този проект, допълни той. Всички писма, които екипът на Йорданов е изпратил до изпълнителите през последните пет години, са останали без отговор и са приложени в сигнала до Европейската прокуратура.

Гаранцията на използваните плочи е изтекла през 2018 година. През 2010 година, след проведена процедура за обществена поръчка за реконструкция на пешеходната зона в Централна градска част, тогавашният кмет на Добрич, Детелина Николова, сключва договор на стойност 4 935 840,26 лева. Изпълнението е финансирано със средства по ОП "Регионално развитие" 2007-2013.

Протоколът за откриване на строителна площадка е подписан на 15 ноември 2010 година, а Констативният акт по чл. 176 от Закона за устройство на територията за установяване годността за приемане на проекта е подписан на 12 септември 2011 година.

Заради некачественото изпълнение на проекта БСП - Добрич подават две жалби до Окръжна прокуратура - през 2013-та и през 2017 г. През 2017-а Община Добрич сезира Районната прокуратура с искане за проверка, която да установи дали има извършено престъпление при ремонта на пешеходната зона.

Всички преписки по случая приключват с постановления за отказ от образуване на досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление. Постановленията са потвърдени от Апелативна прокуратура.
БТА