Докладът на Сметната палата е част от годишната й програма, не е поискан от кмета
Докладът на Сметната палата е част от годишната й програма, не е поискан от кмета / Дарик Добрич

Одитният доклад на Сметната палата на управлението на община Добрич за периода от 1 януари 2013 година до 30 юни 2014 година е част от годишната програма на одитиращата институция. Кметът на Добрич Йордан Йорданов не е правил изказване, че докладът е поискан от него след встъпването му в длъжност през ноември 2015 година. Уточнението бе направено от общинската администрация.

Сметната палата приключи проверката на предходното управление на община Добрич

„По време на кметската оперативка кметът Йордан Йорданов казва следното: „Аз като кмет получих въпросния одитен доклад, за който през последната седмица излезе информация в различни социални мрежи и имах отделни запитвания по темата. На мен ми беше връчен одитен доклад в началото на юни, който към днешна дата не може да бъде оповестен официално, тъй като е предварителен и аз съм подписал декларация, в която се казва, че нямам право да го оповестя все още“, уточниха от администрацията.