Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България
Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България / netinfo
Със средствата ще се ремонтират булеварди и ще се изработи зелен кадастър
Две възможности за кандидатстване за средства от европейската програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България, ще разгледат общинските съветници на Добрич на предстоящата си сесия.
 
Общината може да подготви проекти заедно с румънски партньор по два от приоритетите на програмата – «Добре свързан регион» и «Зелен ргион».
 
Община Добрич е постигнала съгласие с Музейния комплекс за природа и наука в Констанца за съвместен проект по темата „Повишаване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство“, по приоритета „Зелен регион“.
 
Проектната идея на общината е свързана с паспортизация на зелената система на Добрич и разработване на зелен кадастър. Мисли се и за обновяване и ремонтни дейности в Центъра за защита на природата и животните.
 
Максимално допустимата сума за едно проектно предложение е 1,5 млн. евро, като българският и румънският партньор си разпределят бюджета поравно. Те освен това съфинансират 2% от стойността на проекта.
 
Община Добрич получи покана за партньорство и от Община Меджидия. В рамките на м. март беше проведена работна среща с кмета и представители на румънската община, по време на която бяха обсъдени предложения за съвместни проектни идеи, примерни дейности и бюджети. Постигнато беше съгласие за кандидатстване с партньорски проект по приоритет „Добре свързан регион“ за обновяване и реконструкция на пътни отсечки, предложени от двете общини.
 
За Добрич се предвижда ремонт на общо 5,6 километра по бул. „Добруджа“ – двете платна от кръговото кръстовище на кв. „Рилци“ в посока центъра. Ще се обновят и 2 км от ул. „Никола Петков“, както и бул. „3-ти март“.
 
Общият бюджет по този проект е до 8 млн. евро, като на Добрич се падат 4 млн. евро.