/ Дарик Добрич
Напредва благоустрояването на крайбрежната зона в Балчик. То е част от дейностите по трансграничен проект, който Общината изпълнява съвместно с град Мангалия, Румъния. Общата стойност, финансирана от Програмата Интеррег, е 1.5 млн.евро. Проектът е подаден през 2015 г., започва в края на 2018 г., крайният му срок е 28 декември 2021 г.
 
Проект на Балчик за иновативни културни събития – класиран втори в страната

Целта е подобряване на туристическа инфраструктура, в това число велоалеи, както и промотиране на региона и реализиране на няколко културни събития. Освен това ще бъде написана стратегия за съхраняване на природното и културно наследство и генериране на приходи от туризъм, рибарство и опазване на околната среда, която ще има 5-годишен период на действие.
 
В Балчик, с 688 000 евро се изпълняват две важни дейности – реконструкция на крайбрежната алея в града – от Държавния културен институт „Двореца“ до Културно-информационен център „Мелницата“ – 1 700 метра, които ще бъдат асфалтирани, с възстановени парапети и отводнителни канавки. Ще се обособи и велоалея. Тази работа вече е започнала и кметът Николай Ангелов се надява да приключи до края на годината.
 
Освен това Белият град ще проведе две музикални събития. В "Дни на пианото", в продължение на 4 дни всички желаещи ще могат да демонстрират умения на инструмента, а в заключителната вечер ще бъдат поканени професионалисти от България и Румъния. Другото събитие е "Джаз нощи", които също ще срещнат изпълнители от двете държави.
 
100 велосипеда за обществено ползване са предоставени на Балчик по проект

От своя страна Мангалия ще ремонтира с 560 000 евро крайбрежната си зона, включваща площад и улица с обща площ 3 700 кв.м. Сред промоциите за туристическия продукт на двете държави, е предвидено създаване на „Черноморско меню“ с ястия с риба и морски дарове, което ще бъде описано в наръчник и ще се презентира на семинари.

Ще бъде заснет и филм, за да се популяризират възможностите и да се търси реализация на туризъм извън силния летен сезон. Менюто ще се интегрира във фестивал „Море, слънце и култура“, който ще се проведе в Мангалия.