За първи път България домакинства научен форум за архиометрията
За първи път България домакинства научен форум за архиометрията / netinfo

Учени от 20 държави, сред които Великобритания, Иран, Гърция, Китай, Италия, ще се съберат в Бургаска област на Четвъртия Балкански симпозиум по археометрия. Събитието се провежда за първи път в България.
Той ще се проведе 27-ми до 30-ти септември в Несебър, където всъщност учените ще работят върху различни артефакти, предоставени от музея в Стария град.
За научния форум ще пристигнат над 100 учени .
Специално за работата на изследователите и специалистите в страната ни ще бъде доставена апаратура, оборудвана с лазерни системи за анализ, почистване, отчитане на вибрации. Тя ще бъде осигурена от Румъня, тъй като в България подобни лаборатории въпреки откритията няма. Подобна би струвала над 1 млн. лв., което е невъзможна мисия за БАН.
Благодарение на техниката обаче се постигат точни изследването на артефактите.
„По време на форума ние само ще демонстрираме как се работи с техниката. С нея може да се мери даден елементен състав. Например какъв е съставът на даден бронзов предмет, от което може да се съди за произхода, датировката, разпространението", коментира доц. Грозева от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) в БАН.
Освен това по време на симпозиума ще бъдат направени ренгенографии. Те показват начините, по който е направен даден предмет. „Благодарение на виброметър могат да се възстановяват точно стенописи, като обследват кухини под мазилката.", обясни Петя Пейкова, която е реставратор в БАН.