/ netinfo

За удобство на жителите на съставните и отдалечени селища на Oбщина Бургас, служители на общинската данъчна администрация ще ги посетят на място и ще предоставят пълна информация за дължимите суми.

Това ще даде възможност на хората да платят своите задължения за настоящата година в срока на ползване на законоустановената отстъпка и без да пътуват излишно до града.

За целта е създадена специална организация и график, който е съгласуван с кметовете и кметските наместници, за посещение на съответното място за месеците март и април. Пълният график, вижте в Интернет страницата на общината.