Втори акт за  птицекланицата в с. Чубра
Втори акт за птицекланицата в с. Чубра / netinfo

Птицекланицата в с. Чубра, община Сунгурларе, която има забрана за производство от РИОСВ, продължава да работи. Това е установила внезапна проверка  на екоинспекцията в Бургас. Цехът на птицекланицата и поточната линия са били запечатани, за да се предотвратят последващи нарушения. Проверката е била извършена със съдействието на РУ на МВР – гр. Сунгурларе. 
Заповедта за спиране на производствената дейност е от 12 август и е  заради замърсяване на река Мочурица вследствие нерегламентирано изпускане на отпадъчни води. Това е повторно нарушение на обекта през този месец. Предходната проверка е била на 6 август. Тогава в птицекланицата се извършвали дейности по разфасоване на птиче месо, миене и дезинфекция на оборудване и подове, докато пречиствателната станция е била в ремонт и е било в сила дадено през юли предписание обектът да не работи без разрешение за започване на производствена дейност.
За неизпълнение на заповедта на фирма „Галус-Ко” ЕООД ще бъде съставен акт по Закона за опазване на околната среда, който предвижда санкция до 20 000 лева.